Naslovnica HRHR
03/03/2023 - Lectures and Workshops - Lectures - in Croatian only Osvrt na projekt KaCIF

U najnovijem broju Matematičko-fizičkog lista, LXXII 3 (2021. – 2022.) izašao je osvrt kolegice Ane Smontara na projekt „Kriogeni centar Instituta za fiziku“ riječima i slikom od njegovog početka 1967.  do danas.

Kriogeni centar (KaCIF) Instituta za fiziku (IF) je projekt unapređenja postojećih i razvoja novih niskotemperaturnih tehnika te modernizacije i nadogradnje znanstveno-istraživačke opreme. Ta oprema se koristi u temeljnim i primijenjenim istraživanjima u području fizike kondenzirane materije i znanosti o materijalima na vrlo niskim temperaturama. IF posjeduje dugu ekspertizu u ukapljivanju i recikliranju helija, osnovnog kriogenog medija koji se koristi u fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima na niskim temperaturama u svim znanstvenim i znanstveno-nastavnim institucijama u Zagrebu. Helij se na IF-u ukapljuje neprekidno od 1967 god. kad je instaliran ukapljivač tvrtke AD Little, Inc. (tzv. Collinsov stroj konstruiran na MIT-u), te su zahvaljujući njemu naši fizičari u proteklih pola stoljeća postigli svjetski zapažene rezultate, poput onih na području metalnih stakala,  kvazijednodimenzionalnih sistema i visokotemperaturne supravodljivosti . Početkom 90-tih, Collinsov ukapljivač je zamijenjen novim ukapljivačem tvrtke Koch Process Systems, dvostruko većeg kapaciteta ukapljivanja (cca 10 – 15 l helija na sat). Koncem prošle godine je, s ciljem da se omogući povećanje opsega i kvalitete znanstveno-istraživačkog rada te osigura međunarodna prepoznatljivost i konkurentnost hrvatskih znanstvenih institucija, na IF-u instaliran najnoviji, ukapljivač helija čiji proizvođač je tvrtka Vorbuchner GmbH & Co. KG iz Njemačke. Ovaj, treći po redu, ukapljivač helija dio je kriogenog postrojenja IF-a i centralni dio znanstveno-istraživačke opreme koja je nabavljena u okviru projekta.  Kriogeno postrojenje IF-a jedinstveno je postrojenje za ukapljivanje helija u Republici Hrvatskoj. S novim ukapljivačem koji ima nominalni kapacitet ukapljivanja od 20 l/h povećava se kapacitet te osiguravaju dovoljne količine tekućeg helija za niskotemperaturna znanstvena istraživanja koja se provode na IF-u, Fizičkom odsjeku  PMF-a u Zagrebu, Institutu Ruđera Boškovića i šire. Također, nabavljena su još tri velika uređaja i dodatna oprema; instaliran  je kriostat sa supravodljivim magnetom i dilucijskim hladnjakom koji omogućuje mjerenja na temperaturama od desetak miliKelvina što je blizu apsolutne nule (–273.15 Celzijevih stupnjeva) u magnetskim poljima do 20 Tesla;  nabavljene su i nove tlačne ćelije za postizanje visokih tlakova, te sustav za mjerenje magnetskih svojstava i sustav za mjerenje fizikalnih svojstava. Time je omogućeno provođenje vrhunskih istraživanja u području fizike kondenzirane materije.

Cijeli osvrt pročitajte/pogledajte  u pdf formatu.

As1

As2