Homepage ENEN
06.10.2005. - Mediji - KnjigeSvemira kao slagalica

Autor: Dr.sc. Antonio Šiber

Knjiga je prava znanstvena poslastica za široku čitalačku publiku kojoj približava principe i najnovija dostignuća u razumijevanju strukture tvari.

Pri tome se autor koristi prispodobom slagalice u kojoj se složeniji oblici materije tvore kombiniranjem i nadogradnjom iz jednostavnijih, počevši od pojedinačnih atoma pa sve do složenih molekulskih kompleksa koji funkcioniraju kao minijaturni strojevi. Autor pri tome ne bježi od pojednostavnjenih usporedba s lego kockama i slagalicama.