Homepage ENEN
11.03.2019. - Mediji - TV emisijeOtpor je uzaludan

U prilogu emisiji Treći element emitirane 6. ožujka 2019. godine sudjelovao je naš kolega dr. Petar Popčević. U emisiji se govori o ponalasku materijala koji bi vodili struju bez otpora na sobnim temperaturama.

To predstavlja “sveti gral” istraživanja u području fizike. Otkrivanje materijala koji se ponašaju kao supravodiči pri sobnoj temperaturi doveo bi do znanstvenog proboja. U emisiji je u ime cijelog tima istraživača sudjelovao prof. dr. sc. Neven Barišić te predstavio rezultate istraživanja koji utječu na shvaćanje visokotemperaturne supravodljivosti.

Cijelu emisiju pogledajte na linku:   Treći element