Homepage ENEN
16.08.2015. - Predavanja i radionice - PredavanjaPosjet studenata (ICPS) Institutu za fiziku

Oko 140 studenta iz cijelog svijeta obilazili su Institut dva dana za redom, 13. i 14. kolovoza 2015. Organizirali smo im program  koji se sastojao od pet laboratorija i uvodnog predavanja o Institutu.

Institut za fiziku ugostio je brojne studente koji su se okupili u Zagrebu tijekom kolovoza kao sudionici Međunarodne konferencije studenata fizike (ICPS2015). Institut je organizirao prikaz znanstvenih aktivnosti i istraživanja u pet laboratorija, te su studenti imali prilike upoznati se s najnovijim znanstvenim aktivnostima i dostignućima.

Oko 140 studenta iz cijelog svijeta obilazili su Institut dva dana za redom, 13. i 14. kolovoza 2015. Organizirali smo im program  koji se sastojao od pet laboratorija i uvodnog predavanja o Institutu.

Tijekom boravka studenti su u uvodnom predavanju, kojeg je održao M.Kralj, upoznati s trenutnim istraživanjima i razvojem Instituta, a nakon toga uslijedio je obilazak slijedećih laboratorija:

Laboratorij: Femtosekundna spektroskopija & Hladni atomi

ICPS_FSlab12

Ključne riječi: Proučavanje alkalnih para i visokotlačnih izvora svjetlosti pomoći fs lasera, konstruiranje komponenti za fs sustave, pojačavanje stanja i kontrola oblikovanja fs pulseva, primjena u biofizici i stomatologiji; Pronalaženje novih učinkovitih metoda hlađenja atoma i molekula pomoću fs lasera, magneto-optička stupica za stvaranje ultrahladnih atoma Rb, spektroskopija ultrahladne tvari u stanjima singleta i tripleta, oblikovanje fs pulseva ultrahladnih alkalijskih molekula i najnižim rotacijsko-vibracijskim stanjima.

Predstavljači: Nataša Vujičić & Neven Šantić

 Laboratorij: Fizika plazme

Ključne riječi: Visokotlačna vruća plazma kao potencijalni izvor svjetlosti, dijagnostika i modeliranje procesa s laserski stvorenom plazmom (ns i fs modovima) u vakuumu, plinovima i tekućinama, dijagnostika i modeliranje procesa u niskotlačnoj RF plazmi, primjena plazme u obradi materijala i stvaranju nanostruktura, plazma za elementarnu spektroskopsku analizu, prijelazne pojave i brazde u plazmi, mlazeve plazme pri atmosferskom tlaku za meku ionizaciju, primjena u biomedicini,  prehrambenoj i tekstilnoj industriji te za sintezu novih materijala,

Predstavljač: Dean Popović

Laboratorij za površinsku fiziku

ICPS_povrsina

Ključne riječi: Strukturna i elektronska svojstva čistih površina, ultra-tankih filmova i nanostruktura, elektronsko zatočenje u nano-česticama i nisko dimenzionalnim sustavima, kvantnim jamama, dodirnim površinama i nanostrukturama izgrađenim na njima, novi 2D materijali (grafen, dihalkogenid, hBN, topološki izolatori)

Predstavljač: Marko Kralj

 

 

 

Laboratorij za biofiziku

 

Ključne riječi: Eksperimentalno istraživanje karakterističnih prostornih skala u vodenim otopinama DNK i drugih (bio)polielektrolita, dielektrična spektroskopija, kompleksi RecA proteini i DNK molekule s karakterističnom helikoidalnom simetrijom, proteinske DNK i RNK interakcije, teoretska istraživanja kompleksa proteina i DNK molekula, RNK virusi kao sustavi sa spontanom samogradnjom, kondenzirana faza DNK molekula u virusima, protein-protein interakcije baziranje na elektrostatskoj interakciji naboja na proteinima u otopini, ovisnost o pH i salinitetu otopine.

Predstavljač: Tomislav Vuletić

                                                                 Laboratorij za AC susceptibilnost

ICPS_ACsusc

Ključne riječi: Fundamentalna istraživanja AC susceptibilnosti, usvršavanje metode ac susceptibilnosti,  fundamentalna istraživanja novih magnetskih i supravodljivih sistema, razvijanje mjernih uređaja visokih perfromansi, komercijalna spin-off inicijativa.

Predstavljač: Đuro Drobac

Cjelokupno zbivanje je organizirao i koordinirao M. Kralj i B. Erjavec.

Događaj možete pratiti i na facebook stranici

Special thanks goes to the Institute of Physics whose labs were open for visits just for us for full six hours! Check the photos to see how it was and tag yourselves :)

Posted by ICPS 2015 on 21. kolovoz 2015