Homepage ENEN
10.11.2015. - Predavanja i radionice - PredavanjaPosjet studenata Institutu za fiziku

U sklopu aktivnosti studentske sekcije Hrvatskog fizikalnog društva (Lab Club)  10. studenog 2015.  je grupa od pedesetak studenata zagrebačkog PMF-a, mahom prve godine, posjetila naš Institut.

U sklopu posjete obišli su laboratorij za femtosekundnu lasersku spektroskopiju i ultrahladne atome. Laboratorij su predstavili i studente dočekali dr. Ticijana Ban, dr. Silvije Vdović i dr. Nataša Vujičić.