Homepage ENEN
21.05.2018. - Predavanja i radionice - PredavanjaHladni atomi i kvantne tehnologije

U četvrtak 17. svibnja naša kolegica dr.sc. Ticijana Ban održala je znanstveno-popularno predavanje za javnost u Knjižnici i čitaonici Bogdan Ogrizović.

Prva kvantna revolucija uzrokovana je razumijevanjem i primjenom zakona kvantne mehanike, a rezultirala je inovativnim tehnologijama kao što su tranzistori i laseri bez kojih ne možemo zamisliti funkcioniranje današnjeg društva. Danas, zahvaljujući našoj sve većoj sposobnosti manipuliranja kvantnim efektima u posebno dizajniranim sustavima i materijalima, otvara se put za drugu kvantnu revoluciju koja će sa sobom donijeti nove i svježe konceptualne platforme za razvoj tehnologija nove generacije s primjenom u kvantnim kompjuterima, sigurnom prijenosu podataka, simulatorima vrlo složenih molekula i procesa, ultra-osjetljivim senzorima te optičkim satovima.
Sustavi hladnih atoma su iznimno važna platforma u razvoju tehnologija nove generacije sa širokim spektrom potencijalnih primjena. Oni se stvaraju u izvedbi magneto-optičke stupice koristeći međudjelovanje atoma, lasera i magnetskog polja. Atomi se laserima hlade do temperatura vrlo bliskih apsolutnoj nuli na kojima do izražaja dolazi njihova kvantna priroda.
U predavanju su predstavljena istraživanja u području hladnih atoma koja se provode na Institutu za fiziku, http://cold.ifs.hr/, s perspektivama koje uključuju uspostavu Centra za napredne laserske tehnike (CALT), http://calt.ifs.hr/, do uspostave regionalnog čvora za optičke atomske satove.