Homepage ENEN
23.11.2023. - Predavanja i radionice - PredavanjaNobelova nagrada za fiziku

Predavanje naše kolegice dr. Nataše Vujičić u sklopu serijala ”Nobel na IRB-u” održano je 22.11.2023. povodom dodjele ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku.

Kada želimo promatrati događaje koji se odvijaju brzo, dobijemo privid kontinuiranog kretanja, poput nepokretnih slika na filmu. Ako želimo istražiti stvarno kratke događaje, potrebna nam je posebna tehnologija. U svijetu elektrona promjene se događaju u nekoliko desetaka atosekunde – atosekunda je toliko kratka da ih u jednoj sekundi ima onoliko koliko je bilo sekundi od rođenja svemira.

Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za fiziku prepoznati su po svojim eksperimentima koji su čovječanstvu dali nove alate za istraživanje svijeta elektrona unutar atoma i molekula. Pierre Agostini, Ferenc Krausz i Anne L’Hullier demonstrirali su način stvaranja iznimno kratkih (atosekundnih) impulsa svjetlosti koji se mogu koristiti za mjerenje brzih procesa u kojima se elektroni kreću ili mijenjaju energiju, omogućivši istraživanje procesa koji su toliko brzi da ih je prije bilo nemoguće pratiti.

Pogledajte video  predavanja: