Homepage ENEN
27.02.2019. - Mediji - ČlanciMFL- Visokoentropijske slitine

U najnovijem broju Matematičko-fizičkog lista objavljen je članak kolege dr. Petra Popčevića i kolegice dr. Ane Smontara o visokoentropijskim slitinama koje se zbog svojih izvanrednih svojstava i slabog teorijskog razumijevanja nalaze u žiži istraživanja u fizici kondenzirane tvari i znanosti o materijalima.

Slitina je čvrsta otopina koja se temelje na jednom glavnom elementu koji se legira sa malim
količinama drugih elemenata (metala ili nemetala) te im je struktura u pravilu određena glavnim
elementom. Za razliku od konvencionalnih slitina, viskoentropijske slitine se sastoje od pet ili
više elemenata u približno podjednakim molarnim udjelima a koji se nasumično izmjenjuju na
čvorištima tipično jednostavne BCC ili FCC jedinične ćelije. Ovakva jednostavna kristalna
struktura sa velikim kemijskim neredom je stabilizirana visokom entropijom miješanja i
pokrenula je pomak paradigme u tradicionalnoj metalurgiji. Pažljivo dizajnirane
visokoentropijske slitine posjeduju za razliku od konvencionalnih slitina visoku čvrstoću i
tvrdoću, toplinsku stabilnost, izvrsnu otpornost na koroziju, lom i ozračivanje … Ta svojstva čine
visokoentropijske slitine vrlo zanimljivima za uporabu u biomedicinskim, konstrukcijskim,
mehaničkim, energetskim i ostalim sektorima te zadnjih godina skreću na sebe značajnu pažnju
znanstvene zajednice.

Pročitajte članak u pdf formatu: Visokoentropijske slitine