Naslovnica HRHR
10/04/2019 - Projects - in Croatian onlyLaseri i hladni atomi

Znanstveni voditelj: dr.sc. Silvije Vdović
Nastavnik – mentor: Marko Movre, m.sc.
Učenici: Jelena Jakšić, Marko Šelendić, Sven Palac, Lovro Mužar, Nino Mališ Dijanić

Danas, zahvaljujući našoj sve većoj sposobnosti manipuliranja kvantnim efektima u posebno dizajniranim sustavima i materijalima, otvara se put za drugu kvantnu revoluciju koja će sa sobom donijeti nove i svježe konceptualne platforme za razvoj tehnologija nove generacije s primjenom u kvantnim kompjuterima, sigurnom prijenosu podataka, simulatorima vrlo složenih molekula i procesa, ultra-osjetljivim senzorima te optičkim satovima. Sustavi hladnih atoma su iznimno važna platforma u razvoju tehnologija nove generacije sa širokim spektrom potencijalnih primjena. Oni se stvaraju u izvedbi magneto-optičke stupice koristeći međudjelovanje atoma, lasera i magnetskog polja. Atomi se laserima hlade do temperatura vrlo bliskih apsolutnoj nuli na kojima do izražaja dolazi njihova kvantna priroda. Aktivnost predviđa upoznavanje s istraživanjima u području hladnih atoma koja se provode na Institutu za fiziku, http://cold.ifs.hr/, s perspektivama koje uključuju uspostavu Centra za napredne laserske tehnike (CALT), http://calt.ifs.hr/, do uspostave regionalnog čvora za optičke atomske satove. Kao posebna aktivnost učenika pokrenuta je izrada mehaničkog analgona optičke stupice pomoću ultrazvučnih izvora, te izrada laserske harfe.

DSCF6908

pinceta