Naslovnica HRHR
21/09/2022 - Projects - in Croatian onlyFotokataliza

Znanstveni voditelji: dr.sc. Nikša Krstulović, dr.sc. Dejan Maletić, Damjan Blažeka, Julio Car, Rafaela Radičić
Nastavnica – mentorica: Mihaela Marceljak Ilić, Ines Dukić Učenici: Tia Rapo, Lovro Petan, Mila Grgurić, Lucija Goršić, Ana Vučković, Nika Protrka, Frane Baletić, Lucija Kantolić

Uključivanje nanotehnologije može doprinijeti kako bi se proizvelo više kvalitetnije hrane s manje zagađenja okoliša. Učenici su se teoretski i praktično upoznali s nanočesticama, njihovom proizvodnjom i karakterizacijom pomoću spektralne analize i mikroskopski. Zajedno su izradili i napravili karakterizaciju različitih vrsta nanočestica – srebra, zlata i cinka te sudjelovali u kreiranju protokola koji se primjenjivao u tretiranju sjemena i biljaka. Istražili su efekte različitih vrsta i koncentracija koloidnih otopina nanočestica uz nastojanje da se identificiraju procesi koji mogu inducirati biološke modifikacije i veća otpornost na bolesti i negativne utjecaje. Pratilo se dva uzorka, referentnog i pokusnog (koji je tretiran nanopriming metodom) te njihovo promatranje prema propisanom protokolu kroz duže razdoblje (nekoliko mjeseci) slika 3. Rad je bio donekle otežan epidemiološkim mjerama, ali su ipak dobiveni prvi rezultati. Fotokatalitički materijali su oni koji uz prisutnost svjetla ili UV-zračenja potiču ili pospješuju razne procese (npr. kemijske reakcije). Materijali s fotokatalitičkim svojstvima koriste se kao osnova za obnovljive izvore energije (solarne ploče, dobivanje vodika iz vode…) i u razgradnji raznih organskih i otrovnih tvari na jednostavne i netoksične dijelove (što se može upotrijebiti u pročišćavanju vode i antimikrobnim procesima) kao i za moguću primjenu u tretiranju raka i proizvodnji zaštitnih hidrofilnih površinskih premaza. Poluvodiči su materijali s najizraženijim fotokatalitičkim svojstvima. No, pokazano je da u većini slučajeva nanočestice imaju mnogo bolja fotokatalitička svojstva nego makroskopski materijali. Razlog je veliki omjer površine i volumena, što znači da je puno učinkovitije međudjelovanje čestica s okolinom. U ovome projektu koristit ćemo ZnO i TiO2 nanočestice za degradaciju organskih boja u tekućinama. Nanočestice ćemo sintetizirati pomoću laserske ablacije metala cinka i titana u tekućinama. Aktivnost je vezana uz HrZZ projekt – Sinteza naprednih nanočestica i primjene u fotokatalizi i tekstilnim materijalima. Učenici će sintetizirati nanočestice pomoću laserske ablacije u vodi – ZnO i TiO2 te će istraživati njihov utjecaj kao fotokatalitičkog materijala na degradaciju organskih boja u tekućinama. To je važno zbog velikog negativnog utjecaja na okoliš kojeg ima tekstilna industrija, te pronalaženja metoda za smanjenje zagađenje voda i okoliša. Istraživanje je započeto krajem 2021. godine i učenici će nastaviti istraživanje u 2022./23. školskoj godini.

IMG_20220520_121335