Homepage ENEN
08.07.2020. - ProjektiNanopriming - utjecaj nanočestica na biljke

Znanstveni voditeljidr.sc. Slobodan Milošev, dr.sc. Nikša Krstulović, Damjan Blažeka, Julio Car 
Nastavnica – mentorica: Mihaela Marceljak Ilić, Ines Dukić 
Učenici: Tia Rapo, Lovro Petan, Bruno Martinović i Mia Grgurić

 

Uvod: 

Jedan od najvećih  problema modernog svijeta je poljoprivreda. Broj ljudi na svijetu se eksponencijalno povećava, a nejednolika raspodjela stanovništva i sve veći broj velikih gradova uzrokuju probleme gladi i loše prehrane. To je razlog zašto velike kompanije grade nebodere u kojima je moguće uzgajati biljke za dnevnu prehranu. Budući da veliki broj ljudi živi u malom prostoru, biljke se moraju uzgajati brzo. Potrebno je povećati brzinu rasta biljaka, ali genetska modifikacija nije razmatrana, već se pristupilo tretiranju sjemena koloidnim otopinama nanočestica.  

Opis aktivnosti:  

Nanotehnologija ima potencijal revolucionizirati poljoprivredu i igrati važnu ulogu u proizvodnji hrane i usjeva. Tijekom prošlog desetljeća nastao je veliki broj patenata i proizvoda koji uključuje nanočestice u poljoprivredni proces, npr. nanopesticidi, nanofertilizatori i nanosenzori.  

Uključivanje nanotehnologije može doprinijeti kako bi se proizvelo više kvalitetnije hrane s manje zagađenja okoliša. Učenici su se teoretski i praktično upoznati s nanočesticama, njihovom proizvodnjom i karakterizacijom pomoću spektralne analize i mikroskopski. Zajedno su radili na izradi i karakterizaciji različitih vrsta nanočestica – srebra i bakra te sudjelovali u kreiranju protokola koji se primjenjivao u tretiranju sjemena i biljaka. Istraživali su efekt različitih vrsta i koncentracija koloidnih otopina nanočestica uz nastojanje da se identificiraju procesi koji mogu inducirati biološke modifikacije i veću otpornost na bolesti i negativne utjecaje. Isprobavali su utjecaj na različito sjemenje i biljke koji se tretiralo u ranoj fazi rasta i razvoja. Pratili su dva uzorka, referentnog i pokusnog (koji će biti tretiran nanopriming metodom) te njihovo promatranje prema propisanom protokolu kroz duže razdoblje (nekoliko mjeseci). Rezultati istraživanja doprinijeti će razvoju zelene biotehnologije kao ključne razvojne tehnologije.

   

Nano1

nano3