Homepage ENEN
05.02.2020. - Projekti - Ova stranica nije dostupna na hrvatskom.Laserska pinceta

Znanstveni voditelji: dr.sc. Silvije Vdović, dr.sc. Mario Rakić
Mentro: Marko Movre, m.sc. (15. gimnazija, Zagreb)
Učenici: Jelena Jakšić, Marko Šelendić, Sven Palac, Lovro Mužar, Nino Mališ Dijanić

Sustavi hladnih atoma su iznimno važna platforma u razvoju tehnologija nove generacije sa širokim spektrom potencijalnih primjena. Oni se stvaraju u izvedbi magneto-optičke stupice koristeći međudjelovanje atoma, lasera i magnetskog polja.

Danas, zahvaljujući našoj sve većoj sposobnosti manipuliranja kvantnim efektima u posebno dizajniranim sustavima i materijalima, otvara se put za drugu kvantnu revoluciju koja će sa sobom donijeti nove i svježe konceptualne platforme za razvoj tehnologija nove generacije s primjenom u kvantnim kompjuterima, sigurnom prijenosu podataka, simulatorima vrlo složenih molekula i procesa, ultra-osjetljivim senzorima te optičkim satovima. Atomi se laserima hlade do temperatura vrlo bliskih apsolutnoj nuli na kojima do izražaja dolazi njihova kvantna priroda. Aktivnost predviđa upoznavanje s istraživanjima u području hladnih atoma koja se provode na Institutu za fiziku, http://cold.ifs.hr/, s perspektivama koje uključuju uspostavu Centra za napredne laserske tehnike (CALT),http://calt.ifs.hr/, do uspostave regionalnog čvora za optičke atomske satove. Kao posebna aktivnost predviđa se izrada laserske pincete pomoću priručnog materijala, za koju je 2018. godine dodijeljena Nobelova nagrada.